قیمت  وضعیت/گارانتی برند تصویر
CALL

A330-19 

نو / 18 ماه گارانتی

VGA-HDMI

   قیمت مانیتور سامسونگ
4,650

A330-22 

نو / 18 ماه گارانتی

VGA-HDMI

   قیمت مانیتور سامسونگ
5.650

F390-24

 نو / 18 ماه گارانتی

VGA-DVI-HDMI

  
5.700

T350-24

 نو / 18 ماه گارانتی 

VGA-DVI-HDMI

   قیمت مانیتور سامسونگ
CALL

F390-27

 نو / 18 ماه گارانتی

VGA-DVI-HDMI

16,500

 BM500-32

نو / 18 ماه گارانتی

VGA-DVI-HDMI

  
CALL

 CJ971-34

نو / 18 ماه گارانتی 

VGA-DVI-HDMI

   قیمت مانیتور سامسونگ
3.300

MK400-20

 نو / 18 ماه گارانتی

VGA-DVI-HDMI

    
CALL

 MP400-22

نو / 18 ماه گارانتی 

VGA-DVI-HDMI

    قیمت مانیتور الجی
CALL

MP410-22

 نو / 18 ماه گارانتی

VGA-DVI-HDMI

    قیمت مانیتور الجی
CALL

 MP400-24

نو / 18 ماه گارانتی

VGA-DVI-HDMI

    قیمت مانیتور الجی
CALL

 MP400-27

نو / 18 ماه گارانتی

VGA-DVI-HDMI

    قیمت مانیتور الجی
4.800

 226-22

نو / 18 ماه گارانتی

VGA-DVI-HDMI

    قیمت مانیتور جی پلاس
5.900

 245LN-24

نو / 18 ماه گارانتی

VGA-DVI-HDMI

    قیمت مانیتور جی پلاس
5,500

275LN-27

 نو / 18 ماه گارانتی

VGA-DVI-HDMI

    قیمت مانیتور جی پلاس
4.900

 VP-228HE-22

نو / 24 ماه گارانتی 

VGA-DVI-HDMI

   ایسوس قیمت مانیتور ایسوس
CALL

VA-24EHE-24

نو / 24 ماه گارانتی

VGA-DVI-HDMI

   ایسوس قیمت مانیتور ایسوس
2.350

 P2213F-22

استوک / مهلت تست

VGA-DVI-DP

    قیمت مانیتور استوک
2.250

 T2045PC-20

استوک / مهلت تست

VGA-DP-HDMI

CALL

 L197WA-19

استوک / مهلت تست

VGA-DVI