قیمت تجهیزات شبکه پاساژ علاالدین

قیمت محصولات شبکه

 آخرین به روز رسانی : 1401/06/02

                                                  SIM CARD MODEM                                                 

برند      مدل  مشخصات    قیمت همکار    مصرف کننده 
D-Link 920 4port/4anten 1,490
D-Link 921 4port/2anten/2Band  1,850
D-Link 960 4port/2anten  1,750
 TP-Link  MR100 4port/2anten  1,580
TP-Link MR200 4port/2anten/2Band  call
TP-Link MR400 4port/2anten  call
TP-Link MR600 4port/2anten/2Band 3,530
 TP-Link MR6400 4port/2anten/2Band  1,680
Huawei B311 1port/0 anten CALL
Naztech 99DX 1port/0anten+Powerbank  1,780
Neterbit  920 4port/4anten -

                                                   NORMAL MODEM                                                 

برند  محصول      مدل  مشخصات    قیمت همکار    مصرف کننده 
D-Link  ADSL DSL-124 4port/2anten  580
D-Link VDSL DSL-224 4port/2anten 785
TP-Link  ADSL TD-W8961N 4port/2anten  615
TP-Link  VDSL TD-W9960 4port/2anten 870
TP-Link  VDSL VR300 4port/2anten  1,380
TP-Link  VDSL VR400 4port/2anten  1,780
TP-Link  VDSL VR600 4port/2anten  2,780
Tenda  ADSL N301 4port/2anten call
Neterbit  ADSL  ND-4230NU 4port/2anten 540
Neterbit  ADSL  ND-4230N 4port/2anten  485
Neterbit  ADSL  NSL-2740U 4port/2anten  call
Huawei  FIBR  HG8245H Upc  4port/2anten  1,650
Huawei  FIBR  HG8245H Apc 4port/2anten  1,650
Huawei  FIBR  HG8245H H5 Apc 4port/2anten  2,400
Huawei  FIBR  HG8245C 4port/2anten  1180
Huawei  FIBR  HG8546 MGM1 4port/2anten  1,380
Zoltrix  VDSL  ZXC-V224 4port/2anten  685
Zoltrix  VDSL  ZXV-818-P  4port/2anten  695
Zoltrix  VDSL  ZXV-818-E 4port/2anten  675
Zoltrix  ADSL  ZW888D  4port/2anten  -
Zoltrix  ADSL  ZW888N  4port/2anten  CALL
     

                                                  HUB SWITCH                                                 

برند        مدل          مشخصات    قیمت همکار    مصرف کننده 
D-Link DES-1005C 5/10/100 290
D-Link DGS-1005A 5/10/1000  500
D-Link DGS-1008MP 8/10/1000  2,950
 D-Link  DGS-1008C 8/10/1000  -
D-Link DGS-1016A 16/10/1000فلز 750
D-Link DES-1024D 24/10/1000فلز  950
D-Link DGS-1024A 16/10/1000  1,850
TP-Link SG1005D 5/10/1000 -
TP-Link SG1008P 8/10/1000  4Poe  -
TP-Link  SF1016 16/10/100 980
TP-Link  SF1016D  16/10/100  725
TP-Link  SF1024D  24/10/100  -
   Tenda  S16 16/10/100  570
   Tenda  TEF1016D 16/10/100  820
 Tenda  TEF1024D 24/10/100 880

                                                   RACK                                               

یونیت      سایز          مشخصات    قیمت همکار    مصرف کننده 
4 یونیت 37 - 40 - 22 درب فلزی با سینی 580
6 یونیت 34 - 56 - 30 درب شیشه ای 1140
6 یونیت 40 - 54 - 30 درب فریم با سینی  1140
 7 یونیت  40 - 56 - 35 درب شیشه ای  1220
9 یونیت 60 - 56 - 45 درب شیشه ای  1490
9 یونیت 60 - 54 - 43 درب فریم با سینی  1370
18 یونیت 60 - 56 - 90 درب فریم با چرخ و فن 2750

                                                  Other                                                 

برند  محصول      مدل  مشخصات    قیمت همکار    مصرف کننده 
D-Link DAP-1360 870
D-Link   DWA-121  225
D-Link   DWA-131  265
D-Link   DWA-172  call
D-Link   DWA-182  765
D-Link DWA-548  590
TP-Link   TL-WN781ND 330
TP-Link   TL-WN881ND  495
TP-Link   TL-WN722N  350
TP-Link    TL-WN725N  225
TP-Link    TL-WN821N  call
TP-Link    TL-WN822N  490
TP-Link    TL-WN823N  360
 TP-Link    TL-WN840N  -
 TP-Link    TL-WN940N  -
 TP-Link    RE205  990
 TP-Link    WBS510  -
 TP-Link    UB400  395
 TP-Link    UE200  490
     Tenda    A9  330